Admission open, call us On Admission Cell    Ph: 0755-2578182, 3018182, 4258182, +91 8103818182 || (Admission Guide)


Toppers

 • AMISHA GOUR
  BBA 1ST SEM
  70.40%

 • ANJUM BEHNA
  BCA 6TH SEM
  69%

 • NIRDESH KUMAR
  BCA 6TH SEM
  67.4%

 • PRASHANT MISHRA
  BCA 6TH SEM
  66.3%

 • DEEPAK RATHORE
  ITI-3 SEM ( ELECT RATION )
  78.15%

 • VISHAL
  ITI-3 SEM ( ELECT RATION )
  72.50%

 • RIKKI SHARMA
  ITI-3 SEM ( ELECT RATION )
  72.30

 • PAYAL MANSORIA
  BBA-VI SEM
  77.5%

 • PALLAVI KORI
  BBA-VI SEM
  69.9%

 • FARHAN KHAN
  BBA-VI SEM
  68.8%

 • KOMAL SINGH
  B.COM-VI SEM
  75%

 • KAVITA JOSHI
  B.COM-VI SEM
  73.6%

 • BABNEET KAUR
  B.COM-VI SEM
  70.75%

 • NAVJOTH RAJULU
  ITI(FITTER)-3RD SEM
  76.92%

 • ASHISH MISHRA
  ITI(FITTER)-3RD SEM
  73.85%
1 2 3 4 5 6